Főoldal Közügyek Mit tehetünk a közbiztonság érdekekében?

Mit tehetünk a közbiztonság érdekekében?

írta: Csőke Márk
605 views

Kishegyes közbiztonsági helyzete közel sem nevezhető kielégítőnek. Az utóbbi időben igencsak megszaporodtak a betörések, a lopások, emiatt igyekeztünk utánajárni, mi is a helyzet és mit is tehet a lakosság az ügy érdekében.

Lapunknak Sándor István alpolgármester elmondta, hogy még tavaly októberben a Községi Tanács ülését követően írásban fordult a község a Felsőfokú Ügyészséghez, a Szabadkai Rendőrkapitánysághoz valamint a helyi rendőrségi állomáshoz, azzal a céllal, hogy az ismétlődő bűncselekmények megfékezése érdekében fokozottan kezeljék a kishegyesi közbiztonság kérdését. Kérelmet átvették, majd a Szabadkai Rendőrkapitányság – valamint a helyi rendőrség képviseletét is fogadták az önkormányzatban. Az önkormányzattól küldött majd átvett levélre ezidáig csak a Szabadkai Rendőrkapitányságról érkezett válasz.

Az eredeti szerb nyelvű dokumentum szövege megtalálható a szerkesztőségben

– Élőszóban is ismertettük a problémákat, kerestük a megoldásokat. A következőket állapították meg: noha a bűncselekmények számának növekedését tapasztalja a lakosság, a rendőrségi nyilvántartás adatai ezt nem tükrözik, azaz a korábbi évek azonos időszakához képest nem tapasztalható több bűncselekmény – amelyet a rendőrségre érkező bejelentések száma alapján alapítanak meg. Ígéretet tettek, hogy megnövelik a terepen a rendőri aktivitást és ezt kiterjesztik a játszóterek környékére és a falu központjától távolabbra eső utcákra is.

 

– Azonban a lakosság részéről a problémák és a gyanús történések bejelentését kérik, hiszen számos esetben a rendőrség nem értesül a lakosságot érintő panaszokról – mivel azok többsége csak a facebookon kerül feljegyzésre. A 192-re leadott hívás rögzítésre kerül, és a rendőri parancsnokok számon tudják kérni a beosztottjait, amennyiben a bejelentést követően nem jelentetek meg a helyszínen. Tehát minél több panaszt – észrevételt kell jelenteni a 192-es telefonszámra!

Magával az Ügyészség munkájával kapcsolatban Világos Györgyit, az Ügyészség dolgozóját kérdeztük.

Milyen ügyek tartoznak az Ügyészség hatáskörébe?

A Szabadkai Alapfokú Ügyészség hatáskörébe tartoznak azok a büncselekmények, amelyekre a Büntető törvénykönyvben maximum 10 év börtön van előlátva. Ilyenek pl. lopások, rablások, eltulajdonítások, csalások, közlekedési balesetek, családon belüli erőszak.

Milyen intézkedéseket hoz(hat) az Ügyészség, hogy megfékezze az elkövetőket, ezáltal javítva a közbiztonságot?

A Felsőfokú Ügyészség hatáskörébe tartoznak azok a bűncselekmények, amelyeket kiskorúak követnek el. Minden Kishegyes Község területén kiskorú által elkövetett bűncselekmény a Szabadkai Felsőbb Ügyészség hatáskörébe tartozik. A 14-18 év közötti elkövetők esetében már folynak bűnvádi eljárások, amelyik végén  kaphatnak nevelő intézkedést, mint pl. megrovás, fokozott szülői felügyelet, gyámhatóság általi fokozott felügyelet, de  gyakran használatos büntetések a „vaspitni nalogok”, amikor kötelezik a kár megtérítésére, iskola, munkahely rendszeres látogatására, humanitárius munkára, kábítószer elvonáson való részvételre stb., valamint a visszaeső kiskorú elkövetők nevelőintézeti elhelyezést és kiskorú börtönt is kaphatnak.

Kishegyes Község kapcsán milyen bűncselekményekkel szembesül az Ügyészség?

Kishegyes esetében elsősorban a családi belüli erőszak, a lopás, közlekedési baleset és a betörés bűncselekményei kerülnek az Ügyészségre.

Az Ügyészségnél megforduló tárgyak és eseteket tekintve, milyen Kishegyes Község helyzete a többi községhez képest?

Nincs pontos kimutatásunk arról, hogy milyen az arány Kishegyes Község területén elkövetett bűncselekmények és a másik községekben elkövetett bűncselekmények között, de annyit elmondhatok hogy Kishegyesen semmivel sincs több bejelentett bűncselekmény, mint máshol és a megoldott bűncselekmények aránya is hasonló mint a többi községben.

Betörések és lopások esetében mi a törvény által meghatározott határ, amelyet átlépve letöltendő börtönbüntetésre ítélhetik az elkövetőt?

A Büntetőtörvénykönyv a lopások, a komoly lopások és kisebb lopások kategóriáját különíti el. A különbség közöttük az elkövetés módjában és az eltulajdonított összegben van. A lopások elkövetőinek pénzbüntetés vagy 3 évig terjedő börtönbüntetés van előlátva. Ha az ellopott érték 5000 dinár alatt van és az elkövető kis anyagi hasznot akart magának szerezni, akkor kisebb lopásról beszélünk. Itt szintén pénzbüntetés vagy 6 hónapig terjedő börtönbüntetés van előlátva.

Komoly lopásnak számít minden betörés, minden lopás, ahol az érték 450.000,00 dinár felett van, valamint ha a lopás külön durva módon lett elkövetve, ha a sértett magatehetetlen, ha az elkövető nagy akadályok leküzdése után tudta elkövetni a bűncselekményt, ha az elkövetőnél fegyver van, valamint akkor, ha egy bűncselekmények végrehajtása céljából alakult csoport követte el. A komoly lopásoknál az előlátott büntetés 1-8 év szabadságvesztés.

A büntetés kiszabásakor a bíróság figyelembe vesz minden enyhítő és nehezítő körülményt. Első kisebb lopások és más lopások esetén az elkövetőnek az ügyészség felajánlja az „opportunitást”, ami azt jelenti hogy ha megtéríti a kárt, vagy humanitárius célokra befizet egy pénzösszeget nem indul ellene eljárás a bíróságon. Ha ezt elfogadja és teljesíti akkor a feljelentést elvetjük, ha nem, megindul ellene az eljárás. Ha az illető megismétli a lopást vagy nem szeretné az opportunitás alkalmazását megindul a bíróságon ellene az eljárás. Először álltalában pénzbüntetésre, vagy feltételes büntetésre számíthat. A kimondható pénzbüntetés minimum 100.000,00 dinár. A visszaeső bűnözők már börtönbüntetést kapnak.

Ami a komoly lopásokat illeti itt 2019. decembere óta nincs lehetőség sem az opportunitás, sem a feltételes, de még a pénzbüntetés kimondására sem. Az elkövető mindenképpen börtönbüntetést kap. Az egyetlen könnyebb formája a házi börtön, de azt is csak annak mondanak ki, aki először követ el bűncselekményt.

A visszaeső bűnözőkre nézve nagyon komolyak most az előírások. Abban az esetben, ha már kétszer 1 évnél hosszabb időre el volt ítélve és az utolsó ítélettől nem múlt el 5 év a büntetése minden bűncselekmény esetén több lesz, mint az előírt büntetés fele. Ugyanez vonatkozik a több kisebb lopást elkövetőkre is. Például egy betöréses lopást elkövető speciális visszaeső bűnöző minimum 4 év 7 hónap börtönbüntetést fog kapni, a lopást elkövető legalább 1 év 7 hónapot, a kisebb lopásé 4 hónapot.

Több kisebb bűncselekmény, lopás esetén mikor kerülhet a visszaeső elkövető elzárásra?

Ami a kisebb lopásokat illeti felhívnám a lakosság figyelmét, hogy tévhitben élnek. Igaz, hogy ez a bűncselekmény abban az esetben, ha a sértett fizikai személy magánvád alapján üldöződik, ezt nem csinálja az ügyészség hivatalból, de minden sértett egyedül, vagy ügyvéd, jogsegélyszolgálat segítségével megindíthatja az eljárást ha ismert az elkövető. A rendőrség szintén segítséget fog nyújtani Önöknek az elkövető megtalálásában. Ha figyelembe veszik a fent elmondottakat az első ilyen magánvádas ítélet után a következőnél az elkövető már nem kaphat feltételes büntetést és ygy a visszaesők esetében szintén börtönbüntetésre számíthat.

 Mit tanácsol a lakosoknak a betörések bejelentése kapcsán?  

Mindenképpen azt ajánlom a lakosságnak, hogy jelentsék be a bűncselekményeket. Ha a rendőrség megtalálja az elkövetőt vegyenek részt a büntetőeljárásban, fogjanak össze, indítsanak eljárást magánvád alapján a kisebb lopásokért is. Azokban az eljárásokban, amelyeket az ügyészség folytat gyakran nagy gondot jelent nekünk a sértettek érdektelensége. Aki visszakapta az eltulajdonított tárgyait már nem érdekelt az eljárásra, időveszteségnek tartja, ami őt magát illeti részben igaz, de gondolkodjon máshogy, hiszen egy ilyen hozzáállással megnehezíti az eljárások lefolytatását, valamint újabb bűncselekmény elkövetésére serkenti a bűnözőket. Miért ne lopna Öntől ismét, ha tudja, hogy semmit nem fog tenni ellene? A sértettek passzivitása csak szárnyakat ad nekik. Kérjük Önöket, ne hátráltassák, hanem segítsék a mi munkánkat, jelentsék be rögtön a bűncselekményeket, vegyenek aktívan részt az eljárásban, hogy mi is tudjunk segíteni önöknek és együttes erővel csökkenthetjük az elkövetett bűnügyek számát.

Az információkat ezúton is köszönjük.

(Borítókép: Szerbhorváth György)

 

Még ez is érdekelheti