Főoldal Közügyek Ösztöndíj pályázat

Ösztöndíj pályázat

írta: Sándor István
117 views

PÁLYÁZAT
ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE EGYETEMISTÁK RÉSZÉRE A 2019/2020 TANÉVBEN
KISHEGYES KÖZSÉGBEN

1. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELI JOG

Minden olyan egyetemista jogosult a pályázatra, aki eleget tesz a következő feltételeknek:
– lakhelye Kishegyes község területén van, a kérelmezés előtt legalább 2 (két) évvel
– Szerb Köztársaság állampolgára;
– II-VI. évfolyamra jár (általános akadémiai és általános egyetemi tanulmányok, mesterképzés) Szerbia területén, illetve a bolognai rendszerű alapképzés befejeztéig,
vagy külföldön;
– posztgraduális képzésen vesz részt;
– olyan egyetemen vagy főiskolán folytatja tanulmányait, amely bejegyzett a Szerb
Köztársaság Oktatásügyi Minisztériumánál (akkreditált), illetve nemzetközileg elismert
külföldi egyetemen vagy főiskolán, amely által kiadott oklevelet elismerik a szerbiai
egyetemek vagy főiskolák,
– átlagosztályzata 8,00 feletti, ha Szerbiában tanul, illetve 3,50 feletti, ha külföldön (a
2018/2019 tanévben letett vizsgák átlagosztályzata)
Ösztöndíjra nem jogosult a következő hallgató:
– abszolvens, illetve meghosszabbított státussal rendelkező hallgató,
– aki munkaviszonyban van, kivéve a posztgraduális képzésen résztvevők;
– ha diákhitelben részesül;
– aki ismétli az aktuális évet.

MEGJEGYZÉS: Ha az egyetemi hallgató már részesül egyetemi ösztöndíjban az
Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium, egyéb alapítvány,
szervezet és vállalat által, választania kell a költségvetési ösztöndíjak közül.

2. SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓ

1. ösztöndíjazási kérelem;
2. a hallgató személyi igazolványának fénymásolata;
3. az egyetemre vagy főiskolára való beiratkozásról szóló eredeti bizonylat
(2019/2020 tanév) (a szakirány megjelölésével), vagy a posztgraduális képzésre való
beiratkozásról szóló bizonylat;
4. a 2018/2019 tanévben letett vizsgák átlagosztályzatáról szóló bizonylat a szerbiai
hallgatók részére, a leckekönyv hitelesített másolata a külföldön tanulóknak, vagy a
letett vizsgákról és átlagosztályzatról szóló egyéb bizonyíték;
5. hitelesített nyilatkozat, miszerint nem kap ösztöndíjat vagy diákhitelt az Oktatási,
Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium, egyéb alapítvány, szervezet
és vállalat által;
6. az index vagy a leckekönyv fénymásolata,
7. bankszámla fénymásolata

3. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

A kérelmet a szükséges dokumentációval 2019. november 10-ig lehet benyújtani Kishegyes község Községi közigazgatása iktatójánál, illetve a helyi irodákban, vagy postai úton eljuttatni a következő címre: 24321 Kishegyes, Fő u. 32.

A borítékra kötelezően ráírni: „Egyetemi hallgatók ösztöndíjazási kérelme”. A késve érkezett és hiányos kérelmeket figyelmen kívül hagyjuk. Az ösztöndíjra jogosult hallgatók rangsorát megjelentetjük Kishegyes község honlapján és a hirdetőtáblán, legkésőbb 2019. december 20-ig.

A pályázat lebonyolítását követően a hallgató-ösztöndíjfelhasználó ösztöndíjazásról szóló szerződést köt Kishegyes községi elnökével- az ösztöndíj utalványozójával, amelyben meghatározzák az egymás iránti jogokat és kötelezettségeket.

A pályázat átadásához szükséges magyar nyelvű dokumentumok a következő linken elérhetők:

További információk a témában: Kovács Károly – 061/6136584

 

Még ez is érdekelheti