Főoldal Intézményeink hírei Iskolakezdés koronavírus-járvány idején

Iskolakezdés koronavírus-járvány idején

írta: Fülöp Valentin
505 views

Rendkívüli körülmények között végződött az előző tanév, és rendkívüli körülmények között kezdődik az új tanév is. A koronavírus tovább írja a 2020-as év és a saját történetét is.

A vírus terjedésének megakadályozása érdekében az iskoláknak számos intézkedést kellett foganatosítani, annak érdekében, hogy a 2020/21-es tanév elkezdődhessen a normálishoz valamennyire hasonlító módon. Ezeket az intézkedéseket foglalom most röviden össze.

Mivel a szülők 99%-a a tantermi oktatást választotta, így iskolánk tantestülete is úgy döntött, hogy az Oktatási Minisztérium által a felsősöknek felkínált két tanítási modell közül, az iskolai keretek között zajló oktatási modellt választja ki (az alsósok esetében választani nem kellett, hiszen az Oktatási Minisztérium itt csak az iskolában zajló oktatás modelljét kínálta fel).

Számos újdonsághoz kell hozzászokniuk a diákoknak is és a tanároknak is szeptember elsejétől. A járványügyi szakemberek által kidolgozott intézkedések sajnos a legkevésbé sem gyermekbarátok. Korlátozzák mindazt ami egy gyermeki közösség és az egymás közötti viszonyok fejlődésének az alapját kellene, hogy képezze. Bízunk benne, hogy ezek az intézkedések nem fognak egész iskolaévben tartani, és előbb-utóbb visszatérhetünk az iskolai oktatás normális kerékvágásába.

Mi az, ami el fog térni a megszokottól? Lássuk röviden a legfontosabbakat:

 • A tanórák 30 percesek lesznek. Az alsósoknak minden nap 4 iskolai órája lesz, a felsősöknek pedig 6. Azokat az órákat, amelyek nem férnek bele a napi óraszámba, a tanárok online fogják megtartani.
 • A tanítás 2 váltásban kerül megszervezésre. Az összes alsós osztály az első váltásba fog járni. Számukra a tanítás 8 órakor kezdődik és 10:30-ig tart. A felsős osztályok a második váltásba fognak járni. Nekik a tanítás 11 órakor kezdődik és 14.40-ig tart.
 • Az egy tanteremben tartózkodó diákok létszámát 15 főben maximálták, abban az esetben, ha van elegendő hely ez a szám lehet ennél nagyobb is, de 18 főnél nem több. Amennyiben egy osztályban ennél több diák, van az osztályt két részre kell osztani. Mivel nálunk nincs 18 főnél nagyobb létszámú osztály, így nem kell szétválasztanunk egy osztályt sem. Jelen körülmények között ennek örülünk, de igazából ez tragikus, hogy oda jutottunk Kishegyesen, hogy nincs 20 főt meghaladó létszámú osztályunk.
 • Egy padban csak egy diák ülhet, a padok közötti távolság pedig 1 m kell legyen minden irányban, ezzel biztosítva a 4 m2 helyet minden tanuló számára.
 • Az osztályok mindig ugyanabban a tanteremben, fognak tanulni, ez alól kivételt képeznek azon tantárgyak, amelyek oktatásához elengedhetetlen a szaktanterem használata (informatika, fizika, kémia stb.).
 • Minden diák és az iskola összes dolgozója is maszkot kell viseljen, amíg az iskolában tartózkodik. A diákok a maszkot csak órán vehetik le, abban az esetben, ha a helyükön ülnek, és nem kommunikálnak épp senkivel.
 • A tornaórákat amíg az idő engedi a szabadban kell megtartani, kerülve a fizikai kontaktust a diákok között.
 • A szüneteket a friss levegőn kell tölteni, kerülve a nagyobb csoportosulást. A tantermeket rendszeresen szellőztetni kell, a nagyszünetben és a két váltás között pedig fertőtleníteni is.
 • Iskolába érkezéskor és szünetek után kötelező a kézfertőtlenítés. Az iskola minden épületének bejáratánál van elhelyezve adagoló. Emellett nagyon fontos a rendszeres kézmosás is.
 • A szülők a tanítás ideje alatt nem jöhetnek be az iskolába. A szülők feladata, iskolába indulás előtt, a gyermekek lázának mérése. Amennyiben a gyerek lázas vagy beteg, a szülő nem küldheti iskolába. Orvoshoz kell fordulni ilyenkor.
 • Amennyiben az iskolában betegség tüneteit észleljük valamelyik diáknál, elkülönítjük őt a többi diáktól egy külön tanterembe, értesítjük a szülőt, akinek kötelessége a gyermeket orvoshoz vinni.

Röviden összefoglalva ezek azok a szabályok, amelyeket az Oktatási Minisztérium eljuttatott minden iskolába. Nem lesz könnyű mindezt betartani, és minden szabálynak megfelelni. Éppen ezért mindenkitől türelmet és megértést kérek ez ügyben. Fontos, hogy a tanév problémamentesen elkezdődjön, ennek érdekében hozták meg ezeket a szabályokat.

Azt hiszem a 2020-as évet még sokáig emlegetni fogjuk, nem csak mi tanárok és a diákok, de úgy gondolom mindenki.