Főoldal Archívum2007-11 A személynév használatának módja

A személynév használatának módja

írta: Szó-Beszéd Adminisztrátor
91 views

Figyelem!
A következő bejegyzés a Szó-Beszéd nyomtatott kiadásából származik, így annak tartalma esetlegesen elavultnak tekinthető. A Digitális Archiválási projektünk során végrehajtjuk a fellelhető összes Szó-Beszéd kiadás digitalizálását és közreadását további felhasználás céljából. A alábbi cikk nyomtatásban a Szó-Beszéd 2007. novemberi számában jelent meg.

A személynevek használata a személyjelölésnek talán a legfontosabb formája. Így tehát nem mindegy, hogy hogyan is írjuk nevünket, mert már egy betű elírása is más személyt jelölhet. Az elmúlt 15 évben tapasztalhattuk a nyelv megcsorbítására tett próbálkozás minden módját.

A Szerb Köztársaságban a nemzeti kisebbségek szabadságait és jogait több különálló törvény szabályozza, mint pl. A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény stb.

A 2005-ben ratifikált regionális, illetve kisebbségi nyelvhasználatról szóló európai alapokmány, valamint az azt kísérő törvény, szerbiai szinten előrelépést jelentett a nemzeti kisebbségek tagjainak egyéni és kollektív jogai szavatolásában. Vajdaság AT szinten e kérdéseket már 2001-ben elkezdték rendezni különböző határozatokkal és más jogi okiratokkal. Községi szinten e kérdést a községek alapszabályai szabályozzák.

A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak védelméről szóló törvény a következőket látja elő:

A nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogosultak arra, hogy szabadon válasszák meg és használják személynevüket és gyermekeik nevét, valamint, hogy ezeket a személyneveket minden közokiratba, hivatalos nyilvántartásba és személyi adattárba a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek nyelvének és helyesírásának szabályai szerint bejegyezzék.

Az 1. bekezdésben foglalt jog nem zárja ki a személynév párhuzamos bejegyzését a szerb nyelv és írásmód szabályai szerint. A személyi igazolványról szóló törvény 9. szakasza előlátja, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó egyén neve és vezetékneve a szerb nyelv mellett a nemzeti kisebbség nyelvén is be legyen írva, ha az úgy áll a születési anyakönyvi kivonatban.

Tehát, amennyiben szeretnénk, hogy igazolványunkban nevünk magyar írásmóddal is be legyen írva, akkor a következőket kell tennünk: az illetékes anyakönyvvezetői hivatalnál kérvényt kell kitölteni az eredeti személynév beírásának kiegészítésére. A kérelemhez mellékelni kell a következő okmányokat:

  • születési anyakönyvi kivonatot,
  • állampolgársági bizonylatot,
  • a személyi igazolvány fénymásolatát.

Amennyiben a születési anyakönyvben elvégezték a kért kiegészítést, akkor az új igazolvány kiadásakor kérhetik, hogy abban már a magyar helyesírás szabályai alapján is tüntessék fel a nevüket.Az érdekeltek bővebb információt Bíró Anikónál, Kishegyes KKT titkárnál kaphatnak a következő telefonszámon: 730-010.

Fontos megjegyezni, hogy ezt az eljárást a jövőben módunkban áll elkerülni, mégpedig oly módon, hogy gyermekünk bejelentése pillanatában hivatkozunk e jogunkra az illetékes anyakönyvvezetői hivatalban, az illetékes hivatal pedig köteles az állampolgár személyi nevének bejegyzését a nemzeti kisebbség nyelvén és írása szerint elvégezni, azzal, hogy a nemzeti kisebbségi állampolgár személyi nevét ezután zárójelben szerb nyelven is feltünteti, e nyelv helyesírási szabályai szerint.

Bíró Anikó
a községi képviselő-testület titkára

Még ez is érdekelheti