Főoldal Archívum2007-11 Indul a gázszolgáltatás

Indul a gázszolgáltatás

írta: Szó-Beszéd Adminisztrátor
70 views

Figyelem!
A következő bejegyzés a Szó-Beszéd nyomtatott kiadásából származik, így annak tartalma esetlegesen elavultnak tekinthető. A Digitális Archiválási projektünk során végrehajtjuk a fellelhető összes Szó-Beszéd kiadás digitalizálását és közreadását további felhasználás céljából. A alábbi cikk nyomtatásban a Szó-Beszéd 2007. novemberi számában jelent meg.

Pál Károly elnökletével, jelenlegi összetételében a 22. ülését tartotta a kishegyesi községi képviselő-testület. Mivel az ülésnek vendégei is voltak, az elnöklő javasolta, hogy előbb az őket is érintő napirendi pontokat tárgyalják, így az előirányzott sorrend némileg megváltozott. Elsőként egy helyi ifjúsági iroda megalakítására vonatkozó határozati javaslatról tárgyaltak.

Ifj. Juhász Bálint, tanácsnok, aki egyébként a VMSZ egyik alelnöke, vitaindítójában ismertette, hogy a község tartományi anyagi támogatást kapott, amit egy helyi, az ifjúság problémait felölelő akcióterv kidolgozására fordítanak. Vajdaságban Kishegyes község az elsők között készített ilyen típusú tervet. Hangsúlyozta, hogy be fogják kapcsolni a munkába a község mindhárom településének fiataljait. Az ülésen jelen volt Csikós János, a Tartományi Ifjúsági és Sporttitkárság titkárhelyettese. Felszólalásában kiemelte, hogy manapság kitolódik a határ, amíg az egyén fiatalnak számít.

– Tartományi szinten még 2002-ben elkészült a munkaterv, mely a fiatalok helyzetének javítását célozza meg. A közelmúltban, Vajdaságban a tartományi titkárság 23 külmunkatársát sikerült bekapcsolni a munkába, akik elsősorban saját környezetük problémait fogják felvázolni. Nagy örömömre szolgál, hogy a helyi önkormányzat nyitottságát és segítőkészségét tapasztalhatom, ami nem minden község esetében nyilvánult meg eddig – hangsúlyozta a titkárhelyettes.

A témához többen is hozzászóltak, mindannyian jónak és szükségesnek tartották az elképzelést, legfőképpen arra hívták fel a figyelmet, hogy valóban mindhárom település fiataljait be kell vonni a munkába. Figyelemre méltó az a tény, hogy végül a témával kapcsolatos határozati javaslatot egyhangúlag, egyetlen tartózkodó, vagy ellenszavazat nélkül fogadták el a tanácsnokok.

Az ülésen Aca Petrovic, a Novi Sad Gas Társadalmi Vállalat vezérigazgatója beszámolt a gázvezeték kiépítésével kapcsolatos időszerű kérdésekről. Elmondása szerint nem kis nehézségek árán beszerezték a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat, így most a műszaki átvétel van folyamatban. Kishegyesen és Szeghegyen teljes egészében lefektették a vezetékeket, Bácsfeketehegyen a felénél tartanak a munkálatoknak. A tervek szerint az előző két településen már a hónap végén megkezdhetik a fogyasztók bekapcsolását, míg a harmadikon ez leghamarabb decemberben történhet meg.

A községben a ház-tartások kevesebb, mint 10 százaléka szerződött ez ideig, ami elég gyér érdeklődést tükröz. Az igazgató véleménye szerint a szolgáltatás beindulása után azonban várhatóan sokkal többen igényelnek majd gázt. Szerinte az energetika területén az ár arányok az elmúlt időszakban megbomlottak, de azokat a közeljövőben szükségszerűen helyre kell állítani. Ennek nyomán a gáz lesz majd az egyik legolcsóbb energiaforrás, mindamellett praktikus és környezetkímélő is. Számos észrevétel hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a vezetékek lefektetésekor keletkezett károk megtérítése és helyreállítása még nem történt meg teljes egészében, de az igazgató ígéretet tett, hogy hamarosan mindent helyreállítanak.

Napirendre került a regionális szemétlerakó program is, amit néhány hozzászólás után szavazattöbbséggel elfogadtak, csakúgy az E-75 autópálya mellett Kishegyes község területén létesítendő munkaövezet építészeti tervét.

Tóth Péter

Még ez is érdekelheti