Kishegyes Harangjai

írta: Szó-Beszéd Adminisztrátor
617 views

Figyelem!
A következő bejegyzés teljes egészében a Magyar Harangok Honlapjáról származik. A jogtulajdonossal történt előzetes egyeztetés alapján történik meg az átemelés. A alábbi cikk elektronikusan a Magyar Harangok Honlapjánjelent meg. Köszönet az oldal üzemeltetőjének, Bajkó Ferencnek és a fényképes anyagok szerzőjének Damján Zsoltnak

 

Kishegyes (Vajdaság)

Szent Anna római katolikus plébániatemplom

Adatfelvétel és fotók: Damján Zsolt
(Brasnyó Ferenc esperes segítségével)

4 harangja van:

Nagyharang

A Szent Anna tiszteletére felszentelt nagyharang alsó átmérője 107 cm, alaphangja fisz1, súlya 900 kg. 1938-ban készült az újvidéki Jovanović harangöntőnél. A harang füleskoronával kapcsolódik az eredeti, hajlított járomhoz. Az ütő szabadon leng, de mivel a járom hajlított, így alulütősen szólal meg.

A paláston két dombormű van: az egyiken virágkoszorú ölelésében láthatjuk Szent Annát a kis Szűz Máriával. A kép fölötti felirat:

SZENT ANNA KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK

A dombormű alatt:

ÁTÖNTVE 1938.

A másik kép: Szent Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak. A virágkoszorúval övezett dombormű felett ez olvasható:

JOVÁNOVICS MÉRNÖK ÖNTÖDE NOVI SAD
AJÁNDÉKOZTA
KISS LAJOS ÉS NEJE
BELLÁN VERONIKA

A palást alatti felirat:

A MUNKA AZ ISTENFÉLELEM, A MUNKA AZ ERŐ, A MUNKA AZ ERKÖLCS,
ÉLET, AZ EGÉSZSÉG, JÓLÉT, SZABADSÁG, FÜGGETLENSÉG

A harang alsó és felső részén rendkívül szép virágdísz fut körbe.

Szent József harang

A Szent József tiszteletére szentelt nagyközép harangot a szabadkai Ferrum öntödében készítették 1924-ben. Alsó átmérője 90 cm, súlya 430 kg, alaphangja h1. Eredetileg egyenes jármon függött. 1938-ban, miután a nagyharangot átöntötték, és hajlított járomra szerelték át, ekkor a nagyközép harangot is kiemelték, ez is hajlított jármot kapott. Azóta szabadon lengő nyelvvel, alulütős rendszerben szólal meg. Valószínűleg azért változtatták meg a harang felfüggesztését, mert a kiemelt, hajlított járomra szerelt harangokat könnyebb megszólaltatni.

A paláston Szent József képe látható, egyik karján a gyermekkel, a másik kezében liliommal, és a következő felirat olvasható:

SANTE JOSEPH ORA PRO NOBIS
A MALIIDJOSI HÍVEK ADOMÁNYA. 1924.

(magyarul: Szt. József, könyörögj érettünk. A kishegyesi hívek adománya, 1924)

Az alsó szegélyen:

LIVNICA FERRUM A.D. SUBOTICA. 209.

A felső és alsó pártázaton körbefutó virágdísz látható.

Szent Veronika harang

A kisközép-harangot Szent Veronika tiszteletére szentelték. 1924-ben készült a szabadkai Ferrum öntödében. Súlya 200 kg, alsó átmérője 70 cm, alaphangja d2. Tárcsás koronával kapcsolódik az egyenes idomacél járomhoz. Felülütős rendszerben szólal meg. A paláston Szt. Veronika látható kendővel a kezében, és a következő felirat olvasható:

SANCTA VERONIKA ORA PRO NOBIS
ÖZV.PECZE PÉTERNÉ SZÜLETETT FABÓ VERONIKA
ADOMÁNYA

Az alsó pártázaton:

LIVNICA FERRUM A. D. SUBOTICA. 205. SZ.

Szent Veronika harang
Szent Veronika harang

Szent Margit lélekharang

A Szent Margit tiszteletére felszentelt lélekharangot is a szabadkai Ferrumban öntötték, 1924-ben. Alaphangja Fisz2, alsó átmérője 56 cm, súlya 110 kg. Tárcsás felfüggesztésű, és egyenes idomacél jármon függ. Repülő nyelvvel, felülütősen szólal meg.

A harang egyik oldalán Szent Margit dombormű-képe, a másik oldalon egy angyal látható.

A felirat a következő:

SANCTA MERGARITA ORA PRO NOBIS
KORÁN ELHUNYT KISLEÁNYUNK
EMLÉKÉRE AJÁNDÉKOZTA
PECZE FERENCZ ÉS NEJE SZÜL. LENDVAI TERÉZ. 1924.

Az alsó pártázat felirata:

LIVNICA FERRUM A.D. SUBOTICA. 207.

Szent Margit lélekharang
Szent Margit lélekharang
Szent Margit lélekharang
Szent Margit lélekharang

A harangok története

A török megszállás alatt elnéptelenedett Kishegyes pusztát 1769-ben telepítették újra. 81 római katolikus család érkezett akkor Békésszentandrásról, de jöttek telepesek Hont és Nógrád megyéből is. A Szent Anna tiszteletére felszentelt mai templom 1788-ra készült el. A Plébánia irattárában a régi harangok eredetét illetően nincsenek megbízható adatok. 1981-ben egy éjszaka tűz keletkezett a plébániaépületben, és a tűz martaléka lett az irodahelyiség nagy része értékes iratokkal, dokumentumokkal. Valószínűleg a harangokkal kapcsolatos iratok is ekkor semmisültek meg.

Jelenleg a templomnak négy harangja van (110, 200, 430 és 900 kg), amelyeket az első világháborúba elvitt harangok helyébe öntettek a szabadkai Ferrum öntödében. 1924. október 19-én kerültek fel a toronyba. A nagyharangot Kiss Lajos topolyai földbirtokos adományozta. A nagyközép harangot a kishegyesi egyházközség öntette, ezért kapta a Községi Harang (Egyházközségi) elnevezést. A kisközép harangot özv. Pecze Péterné, a lélekharangot Pecze Ferenc és neje ajándékozták a templomnak. A nagyharang 1938-ban megrepedt. Még ugyanabban az évben az újvidéki Jovanović öntödében átöntötték. A harangozást 1971-ben a Josef Pfundner-féle villanymotoros rendszerrel villamosították. Ekkor a megroskadt fa harangszék helyére új harangtartó állvány is készült acélból.

Harangozási szokások

Az óraszerkezet

Naponta háromszor harangoznak angyali üdvözletre, déli 12-kor, valamint reggel 5 órakor, és este. Nyári időben Szt. György-naptól (április 24.) Szt. Mihály-napig (szeptember 29.) este 8 órakor, téli időben, Szt. Mihály napjától Szt. György napjáig este 7 órakor.

Hétköznapokon Úrangyalára a nagyközép, vasárnapokon és ünnepeken napközben, valamint ezek előestéjén pedig a nagyharanggal harangoznak.

Az esti harangszó után megszólal a lélekharang, amely imára szólít bennünket a megholtakért. Jézus pénteken 3 órakor halt meg. Emlékezve Jézus kereszthalálára péntekenként 15 órakor megkondul a nagyharang. Ilyenkor hálát adunk a megváltás kegyelméért.

Szentmisére ünnepi és hétköznapi rend szerint harangoznak. Az ünnepi harangozási mód szerint a nagyharanggal kell harangozni egy órával a szentmise kezdete előtt, majd fél óra múlva a nagyközép haranggal.

Hétköznap nem harangoznak a nagyharanggal, hanem szentmise előtt fél órával a nagyközép haranggal, negyed óra múlva pedig a kisközép haranggal. A szentmise kezdetét hétköznapokon a kis és nagyközép, vasárnap és ünnepnapon pedig mind a négy harang együttes kongatásával jelzik. A misék előtti hívogatások minden alkalommal 4 percesek, a beharangozások pedig egy percesek.

Vasárnapi és ünnepi miséken Úrfelmutatásra kétszer rövid időre megkondul a nagyharang.

Haláleset alkalmával a lélekharanggal csendítenek: férfi halottra három, nő halottra pedig két rövid szakaszt harangoznak a lélekharanggal, majd 5 percre a két középharanggal (kisközép és nagyközép) egyszerre verselnek.

FORRÁS:

Magyar Harangok Honlapja – Kishegyes

Még ez is érdekelheti

2 hozzászólás

Szűcsné Csáti Franciska 2019-04-06 - 20:24

Nagyon nagyot dobbant a szívem a „PECZE” név láttán! Az én Édesanyámnak a neve „PECZE FRANCISKA” aki Kenderese született 1917 november 12 – én. meghalt 2009. május 10 – én, Szolnokon. Édesanyám Édesapjának az én anyai Nagyapámnak a neve „PECZE JÁNOS! … Szeretném tudni, hogy közeli, vagy csak névrokonok – e?!

Szűcsné Csáti Franciska 2019-04-06 - 20:29

Elnézést kérek a helyesírási hibáért! … Helyesen: „KENDERESEN”

Hozzászólások lezárva.